Iron Sunday/Železná Neděle

As is now tradition, I am posting my advent series on the Sundays of Advent. Below is the English version, followed by the Czech translation

legion-444126_1920

Iron Sunday

Nations crushed by iron wheels,
With gladii and oblong shields,
As far as human eyes can see
Reigns Caesar unopposed, supreme.

He sees himself as a great god
To rule all with an iron rod.
“My empire has been built to last
My might will never be surpassed.”

But soon That Day will come.

Železná neděle

Železná kola národy drtí,
oválné štíty a čepele smrti.
Kam oko člověka dohlédne, vidí,
Císař je bezmezný vládce všech lidí.

Jist si je nade vše svou božskou rolí,
železnou vládne všem pěstí a holí.
“Pevně jsem zbudoval říši svou věčnou,
vládnu jí mocí nekonečnou.”

Však brzy již vzejde ten den.

The Day is Coming

Another song I might record one day:

The Day is Coming

My friend was mentioned on the news,
Misrepresenting all his views.
As they piled up lie on lie
I shook my head and gave a sigh.

Sometimes it seems like the devil is winning,
But I know in the end that he won’t be grinning

Oh, the day is comin’
So no, I won’t be runnin’.
I’ll stand, not hide or cower,
‘Cause my Lord, He has the power.

The innocent are torn to shreds
Some in the womb, some in their beds
And in the streets as their blood flows
Some celebrate this horror show

They love the darkness, despising the light
But that won’t be me, ‘cause I know what is right

Oh, the day is comin’
So no, I won’t be runnin’.
I’ll stand, not hide or cower,
‘Cause my Lord, He has the power.

In the kingdom that’s to come,
We’ll see the glory of the Son;
With justice that his foes all fear
And mercy for his bride so dear

United in joy that mere words can’t describe
‘Cause He cleared the Way thought His great sacrifice

Oh, that day is comin’
So no, I won’t be runnin’.
I’ll stand, not hide or cower,
‘Cause my Lord, He has the power.

Bronze Sunday/Bronzová neděle

Today is the second Sunday of Advent, here is Bronze Sunday performed by Zaklog the Great

below is the English and Czech version

Bronze Sunday

Bronze shields and spears arranged in ranks
To form the fearsome Greek phalanx
Conquered nations far and wide;
Now there’s a new source of Greek pride:

Bold theories and insightful thoughts
That they debate in marble courts.
“Whose wisdom can outshine our own
Or that of our great pantheon?”

Twixt oracles and temples grand
In Athens a small altar stands
Placed there as a reverent nod
To an as yet unknown god.

But soon That Day will come.


Bronzová neděle

Bronzové štíty a v zákrytu kopí
falangy Řeků když moci se chopí.
Kdo může odolat moci a síle,
přichází Řekové a jejich chvíle.

Nádvoří dlážděné mramorem skvělým
debatám naslouchá, myšlenkám smělým.
“Před naší moudrostí každý se sklání,
vznešený pantheon – bez srovnání!”

V zajetí chrámů, kde lid bohy vzývá,
v Aténách oltář prostý se skrývá
Prostý a vážný uprostřed všeho
k uctění boha neznámého.

Však brzy již vzejde ten den.

Iron Sunday/Železná Neděle

My attempts to create a new advent tradition with my Bohemian Advent series in this country have been held back by my recent health problems, but it will continue as a tradition on this blog at least.

I will be appearing on Zaklog the Great’s Book Club to discuss this series in the runup to Christmas. Here he is performing Iron Sunday:

 

Below is the English version, followed by the Czech translation

<img class=”alignleft wp-image-155995 size-medium” src=”https://benzwycky.files.wordpress.com/2018/12/legion-444126_1920.jpg?w=300&#8243; alt=”” width=”300″ height=”224″ /> <img class=”alignleft wp-image-155996 size-medium” src=”https://benzwycky.files.wordpress.com/2018/12/julius-2789915.jpg?w=200&#8243; alt=”” width=”300″ height=”450″ />

<strong>Iron Sunday</strong>

Nations crushed by iron wheels,
With gladii and oblong shields,
As far as human eyes can see
Reigns Caesar unopposed, supreme.

He sees himself as a great god
To rule all with an iron rod.
“My empire has been built to last
My might will never be surpassed.”

But soon That Day will come.

<strong>Železná neděle</strong>

Železná kola národy drtí,
oválné štíty a čepele smrti.
Kam oko člověka dohlédne, vidí,
Císař je bezmezný vládce všech lidí.

Jist si je nade vše svou božskou rolí,
železnou vládne všem pěstí a holí.
“Pevně jsem zbudoval říši svou věčnou,
vládnu jí mocí nekonečnou.”

Však brzy již vzejde ten den.