Gold Sunday/Zlatá neděle

Today is the final Sunday of Advent, here is Zaklog the Great performing Gold Sunday:

I will be meeting up with Zaklog later today to discuss the Bohemian Advent series. I’ll be sure to let you all know when that is broadcast. Below is the English poem followed by the Czech.

Gold Sunday

From mighty Babylon of old,
Through furnaces and statues gold,
Endured a voice that prophesied
Great future empires’ fall and rise

And then a rock to dwarf them all,
Arising from a land so small,
Its people cling to trembling hope
In more than just a horoscope.

The age is nigh, the world expects
A noble, mighty architect
Of change unique in history,
An end to Israel’s misery,

And soon That Day will come.


Zlatá neděle

Babylon vladařem poražených,
zlatých soch i pecí rozpálených –
přesto hlas prorocký zaznívá z výše:
Povstanou, padnou veliké říše.

A potom kámen na říše padne
ze země malé, nenápadné,
jejíž lid naděje v duši má stopu
lepší, než najdete v horoskopu.

Nazrála doba, svět vyhlíží cele
slavného, mocného hybatele
dějinné změny, jíž podobné není,
on sejme z Jákoba porobení.

A brzy již vzejde ten den.

Gold Sunday Redux

Today is the final Sunday of Advent, Gold Sunday, here is the English poem followed by the Czech.

Gold Sunday

From mighty Babylon of old,
Through furnaces and statues gold,
Endured a voice that prophesied
Great future empires’ fall and rise

And then a rock to dwarf them all,
Arising from a land so small,
Its people cling to trembling hope
In more than just a horoscope.

The age is nigh, the world expects
A noble, mighty architect
Of change unique in history,
An end to Israel’s misery,

And soon That Day will come.


Zlatá neděle

Babylon vladařem poražených,
zlatých soch i pecí rozpálených –
přesto hlas prorocký zaznívá z výše:
Povstanou, padnou veliké říše.

A potom kámen na říše padne
ze země malé, nenápadné,
jejíž lid naděje v duši má stopu
lepší, než najdete v horoskopu.

Nazrála doba, svět vyhlíží cele
slavného, mocného hybatele
dějinné změny, jíž podobné není,
on sejme z Jákoba porobení.

A brzy již vzejde ten den.

Gold Sunday

Continuing on from last week, Silver Sunday, we now move on to the final Advent Sunday:

Gold Sunday

From mighty Babylon of old
Through furnaces and statues gold
Endured a voice that prophesied
Great future empires’ fall and rise

And then a rock to dwarf them all
Arising from a land so small,
Its people cling to trembling hope
In more than just a horoscope.

The age is nigh, the world expects
A noble, mighty architect
Of change unique in history,
An end to Israel’s misery,

And soon That Day will come.


For more of my poetry, there are two of my collections available on Amazon:

Selected Verse - Faith and Family

Selected Verse - Heroes and Wonders